تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

غیر فعال کردن چک کردن ip در ورود به دایرکت ادمین

در مسیر “/usr/local/directadmin/conf/” تغییرات زیر را در فایل “directadmin.conf” انجام دهید:

disable_ip_check=0

با تغییر مقدار عددی 0 به 1 , بررسی “IP” غیر فعال خواهد شد .به صورت زیر :

disable_ip_check=1

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید