تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

غیر فعال کردن Nginx در سرور

برای غیر فعال کردن Nginx در centos از دستور زیر استفاده کنید:

ابتدا باید سرویس nginx در سرور متوقف شود

service nginx stop

chkconfig nginx off

سپس از دستورات زیر استفاده کنید:

 

rm -rf /usr/sbin/nginx

rm -rf /etc/nginx

rm -rf /etc/init.d/nginx

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید