تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

مشاهده خطای Maximum request length exceeded

مشاهده خطای Maximum request length exceeded

lengthexceeeded

بصورت پیش فرض در iis  وبسایت ها می توانندفایل هایی با حجم 4 مگابابت  را آپلود نمایند و در صورت آپلود فایلی با حجم بیستر در زمان مشاهده سایت با خطای زیر مواجه خواهید شد:

Server Error in ‘/’ Application.

——————————

Maximum request length exceeded.

جهت رفع این مشکل خطوط زیر در web.config سایت را بصورت ذکر شده تغییر دهید، در اینصورت فایل تا 20 مگابایت قایل آپلود خواهد بود.

<system.web>

  <httpRuntime executionTimeout=”240″ maxRequestLength=”20480″ />

</system.web>

مقدار maxRequestLength در کد بالا را به میزات مورد نظرتان تغییر دهید

 

در iis7  و نسخه های قدیمی تر با تغییر بصورت زیر تا 30 مگابایت امکان آپلود مقدور خواهد بود.

<system.webServer>

   <security>

      <requestFiltering>

         <requestLimits maxAllowedContentLength=”3000000000″ />

      </requestFiltering>

   </security>

</system.webServer>

مقدار maxAllowedContentLength در کد بالا را به میزات مورد نظرتان تغییر دهید

 

 

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید