تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

نمایش ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین

برای نمایش  ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین از دستور زیر در محیط ssh استفاده میکنیم:

 

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10

 

قابل به ذکر است برای مایش  ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در  cpanel از دستور زیر استفاده می شود:

awk '{print $1}' /usr/local/apache/logs/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید