تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

کرک esxi

برای فعال کردن نرم افزار esxi از سریالهای زیر استفاده کنید:

 

VMWARE ESXi +4

کد:

VMWARE ESXi +5

کد:

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید