تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطای ۵۰۰ Internal Server Error

۵۰۰ Internal Server Error :
به معنی عدم توانایی سرور در انجام درخواست به دلیل نامشخص می باشد. مهمترین علت بروز این خطا وجود تنظیمات نادرست (به طور مثال محتوای نادرست فایل htaccess)

و یا عدم نصب پکیجی (به طور مثال استفاده از PHP بدون نصب صحیح و کامل آن) در سرور می باشد.

 

500-internal-server-error

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید