مانیتورینگ درخواست های ارسالی به آپاچی

نوشته شده توسط: محمد

زمانی که در حال اجرای آپاچی “۲.x با custombuild” باید در مسیر “/etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf” تغییرات زیررا اعمال نمایید:
یک خط وجود دارد که در آن عبارت “Allow from” را مشاهده می کنید. در اینجا به جای “۱.۲.۳.۴” آی پی خود را جایگذین کنید. حال وضعیت سرورتان قابل مشاهده می باشد:
Location /server-status
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4
Location
اگر بجای وارد نمودن آی پی, کلمه “all” را بنویسید, آنگاه تغییرات را برای همه قابل مشاهده می سازید.
اگر کلمه کلیدی “server-status” را به نام دیگری مانند “secret-server-status” تغییر دهید, موجب خواهد شد دسترسی به این ویژگی برای همه ممکن نباشد.
Location /secret-server-status
SetHandler server-status
اگر قصد دیدن جزئیات بیشتری دارید, می توانید “ExtendedStatus” را فعال نمایید.
بدین منظور کامنت”#ExtendedStatus” را از حالت غیر فعال به فعال تغییر دهید و”#” را نیز حذف نمایید.
در آخر پس از فعال شدن “ServerSignature” و ذخیره سازی فایل, خارج شده و آپاچی را دوباره راه اندازی نمایید.”restart”
اگر می خواهید آمار را مشاهده کنید, به ” http://1.2.3.4/httpd-status” بروید و ماند قبل آی پی خود را جایگزین “۱.۲.۳.۴ ” نمایید.
“httpd-status” نامی است که می توانید به خواست خود انتخاب کنبد و در حالت اولیه به صورت “server-status” می باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما