تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش غیر فعال کردن مقایسه محصولات در مجنتو

چگونه قابلیت مقایسه محصولات در مجنتو را غیر فعال کنیم

در هاست و سپس فایل منیجیر به مسیر زیر بروید و فایل Compare.php را ویرایش کنید:

app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product/Compare.php

کد زیر را پیدا کنید:

public function getAddUrl($product){return $this->_getUrl(’catalog/product_compare/add’, $this->_getUrlParams($product));}

کد زیر را جایگزین کد قبلی تغییر دهید :

public function getAddUrl($product){//return $this->_getUrl(’catalog/product_compare/add’, $this->_getUrlParams($product)); return false;}

سپس فایل catalog.xml را بیابید در این مسیر:

./app/design/frontend/base/default/layout/catalog.xml

اگر از قالبی غیر از قالب پیشفروض مجنتو استفاده می کنید نام پوشه قالب را جایگزین default کنید

<block type="catalog/product_compare_sidebar" before="cart_sidebar" name="catalog.compare.sidebar" template="catalog/product/compare/sidebar.phtml"/>

کد زیر را جایگزین کد بالا کنید :

<!-- <block type="catalog/product_compare_sidebar" before="cart_sidebar" name="catalog.compare.sidebar" template="catalog/product/compare/sidebar.phtml"/> -->
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید