تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

آموزش فعالسازی exif در دایرکت ادمین
exif
در مسیر زیر:

/usr/local/directadmin/custombuild/

فایل زیر را ویرایش میکنیم

configure/ap2/configure.php56

متناسب با نسخه php باید فایل مورد نظر را ویرایش کنید.
مقدار زیر را به این فایل اضافه کنید:

--enable-exif

سپس دستورات زیر را وارد کنید:

./build php n
service httpd restart
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید