تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

Home directory location در وبسایت پنل

جهت دسترسی به این بخش پس از لاگین به کنترل پنل گزینه websites را انتخاب نمائیدو سپس دامنه مورد نظر را انتخاب نمائید.

Home directory locationدارای دو قسمت اصلی می باشد:

با انتخاب گزینه “Folder in your Hosting Space”  وبسایت به فولدری در هاست point می شود.

با انتخاب گزینه “Redirection to URL”  وبسایت به آدرس  web browser ای  که در قسمت path  وارد نموده اید ریدایرکت می شود.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید