تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

محدودیت در دانلود همزمان و اتصالات

اعمال محدوديت براي تعداد اتصالات همزمان و يا حداکثر ميزان دانلود در لحظه يکي از مواردي است که اکثر افرادي که سايت دانلود دارند در سرورهاي خود اعمال مي کنند.
براي اين محدوديت در apache مي توانيم از مود bw استفاده کنيم.
اين آموزش مربوط به سرور با کنترل پنل دايرکت ادمين مي باشد.
براي نصب mod_bw دستورات زير را در سرور وارد ميکنيم:

cd /root
wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/mod_bw-0.92.tgz
mkdir mod_bw
cd mod_bw
tar xvzf ../mod_bw-0.92.tgz
/usr/sbin/apxs -i -a -c mod_bw.c

ممکن است بعد از وارد کردن آخرين خط دستورات فوق با خطاهاي زير مواجه شويد:
mod_bw.c: In function ‘get_bw_rate’:
mod_bw.c:567: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
mod_bw.c: In function ‘get_maxconn’:
mod_bw.c:658: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
mod_bw.c: In function ‘get_sid’:
mod_bw.c:709: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
معمولا اين خطا زماني رخ مي دهد که شما قصد نصب اين ماژول را روي apache 2.4 داشته باشيد ، در اينصورت فايل mod_bw.c را ويرايش کنيد و remote_addr -> client_addr تبديل کنيد ، همچنين remote_ip -> client_ip تبديل کنيد.
بعد ازين مورد مقدار زير بصورت خودکار در فايل httpd.conf وارد ميشود:

LoadModule bw_module /usr/lib/apache/mod_bw.so

در ادامه با وارد کردن دستور زير:

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

فايل httpd-includes را ويرايش ميکنيم و مقدار زير را در ان وارد ميکنيم و اين فايل را ذخيره ميکنيم:

BandWidthModule On
ForceBandWidthModule On
BandWidth all 102400000
MinBandwidth all -1
MaxConnection all 3
#<Location /modbw>
# SetHandler modbw-handler
#</Location>

در واقع تنظيم مي شود هر اي پي نهايتا در هر ثانيه مي توانيد 3 اتصال داشته باشد و تا 100 مگ مي تواند دانلود کند
سپس apache را ريستارت ميکنيم.

 

 

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید