تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

Security settings در وبسایت پنل

جهت دسترسی به این بخش پس از لاگین به کنترل پنل گزینه websites را انتخاب نمائیدو سپس دامنه مورد نظر را انتخاب نمائید.

با انتخاب گزینه Write Permission به کاربر دسترسی Upload  نمدن فایل ها و ویژگی های وابسته آن ها، تغییر محتوای فایل های نوشته شده را در دایرکتوری مجازی می دهید.

با انتخاب گزینه  Dorectory browsing  بازدیدکنندگان وبسایت  امکان مشاهده لیست hypertext ها از فایل ها و subdirectory ها  در این وبسایت را بدست می آورند.

با انتخاب گزینه  “Enable Parent Paths امکان آدرس دهی نسبی مانند مسیردهی با استفاده از syntax “..” فراهم می شود.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید