تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

Unable to establish a PHP session

گاهی هنگام اتصال با phpmyadmin در cpanel با این خطا موجه می شویم.

دو حالت دارد یا دسترسی /tmp تنظیم نیست، شما اگر مدیر سرور هستید باید از طریق ssh با دستور زیر:

chmod 1777 /tmp

پرمیژن این فایل را تنظیم کنید.

حالت 2 ممکن است حجم هاست پر شده باشد.

 

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید