ارسال ایمیل گروهی

ارسال ایمیل گروهی با تضمین Inbox ، در این سرویس ها شما محدودیتی در ارسال ایمیل ندارید، محدودیت در اضافه کردن ایمیل به داشبورد خود در پنل ارسال ایمیل هست.
پیشنهاد می شود برای این سرویس، برای استفاده از لیست ایمیل مشتریان خود استفاده کنید.
فعالسازی پنل ایمیل بین یک تا دو روز کاری زمان بر می باشد

linux

بسته شخصی بسته اقتصادی بسته تجاری بسته حرفه ای بسته پیشرفته
تعداد مشتری

۵٫۰۰۰ – ۱٫۰۰۱ ۱۰٫۰۰۰ – ۵٫۰۰۱ ۱۵٫۰۰۰ – ۱۰٫۰۰۱ ۲۰٫۰۰۰ – ۱۵٫۰۰۱ ۲۵٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۱
تعداد ارسال ایمیل

نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قیمت ۵۲ هزار تومانیک ماه ۱۰۱ هزار تومانیک ماه ۱۵۶ هزار تومانیک ماه ۲۰۸ هزار تومانیک ماه ۲۵۹ هزار تومانیک ماه
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش