نمایندگی هاست

انتخاب یک پلن مناسب نمایندگی هاست ویندوز(پلن۱) نمایندگی هاست ویندوز(پلن۲) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۱) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۲)
فضا ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه ۷۵ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت
محل سرور آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه
کنترل پنل Msp کنترل Msp کنترل DirectAdmin/Cpanel DirectAdmin/Cpanel
وب سایت قابل میزبانی ۱۲ عدد ۲۵ عدد ۱۲ عدد ۲۵ عدد
قیمت ماهیانه
هم اکنون سفارش دهید