تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

نمایندگی هاست

انتخاب يک پلن مناسب CPU RAM Concurrent Connections Caching مدت تحویل قیمت
VPS LSWS 1 هسته ای 2 گیگابايت 500 اختیاری 24 ساعت 184 هزار تومان ماهیانه
Ultra VPS LSWS 1 هسته ای 8 گیگابايت 800 اختیاری 24 ساعت 242 هزار تومان ماهیانه
1CPU LSWS 1 هسته ای نامحدود نامحدود اختیاری 24 ساعت 368 هزار تومان ماهیانه
2CPU LSWS 2 هسته ای نامحدود نامحدود دارد 24 ساعت 485 هزار تومان ماهیانه
4CPU LSWS 2 هسته ای نامحدود نامحدود دارد 24 ساعت 665 هزار تومان ماهیانه
8CPU LSWS 2 هسته ای نامحدود نامحدود دارد 24 ساعت 950 هزار تومان ماهیانه
هم اکنون سفارش دهید سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش