اضافه کردن ip اضافی در دایرکت ادمین

نوشته شده توسط: محمد

برای اضافه کردن ای پی ip اضاقی در دایرکت ادمین ، میتوانین از بخش IP Management ای پی رو اضافه کنین.
همینطور میتونین بصورت دستی ip رو در کارت شبکه اضافه کنین
در آموزش زیر ما میخواهیم ای پی ۱.۲.۳.۴ را به سرور اضافه کنیم ، پس هر جای آموزش ازین ای پی استفاده شده بود ؛ شما ای پی مورد نظر را وارد کنید
۱- اول با وارد کردن دستور ، مشاهده کنید شبکه شما روی چه سخت افزاری می باشد:
[php]
/sbin/ifconfig
[/php]
معمولا از eth0 برای این مورد استفاده می شود.
۲) سپس دستورات زیر را وارد کنید
[php]
cd /etc/sysconfig/network-scripts
nano ifcfg-eth0:0
[/php]
۳) محتویات زیر را در این فایل وارد کنید و فایل را ذخیره کنید
[php]
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none
ONPARENT=yes
IPADDR=1.2.3.4
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
ARPCHECK=no
[/php]
۴) در نهایت دستورات زیر را وارد کنید.
[php]
/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/startips start
[/php]
اگر مجددا ifconfig را در سرور وارد کنید ای پی دوم را نیز مشاهده میکنید
آموزش اضافه کردن ای پی بصورت دستی در کارت شبکه برای بازدیدکننده های خارج از ایران:
۱) First we need to know on which device to add the additional IP. Most of the time, it will be eth0, but not always.
Type:
[php]
/sbin/ifconfig
[/php]
to get a listing of your current devices. See which device your server IP is using (Eg: eth0), then for your additional IP, you’ll just add another number to it with a colon, eg: eth0:0
۲) Create the actual network-scripts file:
[php]
cd /etc/sysconfig/network-scripts
nano ifcfg-eth0:0
[/php]
۳) In that file, add the following code:
[php]
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none
ONPARENT=yes
IPADDR=1.2.3.4
NETMASK=255.255.255.255
ONBOOT=yes
[/php]
Save/exit.
۴) Restart your network and pray it works:
[php]
/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/startips start
[/php]
the “startips” script is just for the DA controlled IPs. You need to run it after restarting your network to load all DA controlled IPs. Your own IP should have been loaded into the device with the “netwrok restart” step.
۵) Confirm it’s loaded by checking ifconfig again:
[php]
/sbin/ifconfig
[/php]

مطالب مرتبط

نظر شما