خطا FAIL: ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host

نوشته شده توسط: محمد

خطا  FAIL: ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
در ssh اگر این خطا را مشاهده کردید و یا در ورود با whm با خطای زیر مواجه بودید:
HTTP error 401 You do not have permission to access this page
موارد زیر را بررسی کنید:
فایل hosts.allow در مسیر /etc را باز کنید و مواردی که deny شده را به حالت کامنت در بیاورید
همچنین:
با اضافه کردن مورد زیر:
 
sshd : ip : allow
 
در این فایل اجازه ssh به ای پی مورد نظر را می دهید.
همچنین فایل sshd_config را با یک سرور که مشکلی ندارد،مقایسه کنید.
باتشکر

مطالب مرتبط

نظر شما