خطا Sorry, the domain is owned by another user

نوشته شده توسط: محمد

ممکن است در هنگام ادان دامنه یا پارک دامنه این خطا مواجه شوید:
در این مواقع نام یوزر را در مسیر های زیر حذف کنید:
/etc/userdomains
و در مسیر named باید بررسی انجام شود
 
 
خرید دامنه

مطالب مرتبط

نظر شما