رفع خطا InnoDB: Waiting for the background threads to start

نوشته شده توسط: محمد

یکی از دلایل استارت نشدن mysql را می توان به کرش کردن table های innodb دانست، در این مواقع وقتی از ادرس:
[php]
/var/lib/mysql/servername.err
[/php]
خطاهای mysql را بررسی کنیم با خطای زیر مواجه می شویم:
InnoDB: Waiting for the background threads to start
Shut Down MySQL during InnoDB rollback after crash
در این مواقع دو خط زیر را به فایل my.cnf اضافه نمائید:

innodb_force_recovery=3
innodb_purge_threads=0
سپس سرویس mysql را ریستارت نمائید.

مطالب مرتبط

نظر شما