مشکل صفحه سفید phpmyadmin در سی پنل

نوشته شده توسط: محمد

هنگام ورود به phpmyadmin از سی پنل یوزر و پسورد میخواهد ، بعد از وارد کردن اطلاعات دیتابیس صفحه سفید نمایش داده می شود:
اقدامات زیر انجام شود:
/scripts/upcp –force

/usr/local/cpanel/bin/updatephpmyadmin –force

راه حل بعدی

go to WHM > Home > Account Information > List Accounts
Find the relevant account and press on the [+] to expand the action panel for this account.
Check the “[v] Synchronize MySQL password”.
Add a new password and press on “Change”.
If “Synchronize MySQL password” is missing then I guess it is automatically update the MySQL password with the new cPanel password.

مطالب مرتبط

نظر شما