نصب mod_pagespeed در سرور لینوکس

نوشته شده توسط: محمد

برنامه نویسان گوگل در سالهای اخیر ماژول mod_pagespeed برای آپاچی (Apache) آماده سازی کرده‌اند که با استفاده از آن در سرور سایت خود بدون نیاز به هیچ گونه تغییراتی در محتوای سایت خود می‌توانید سرعت سایت‌های خود را تا حد زیادی افزایش دهید
mod_pagespeed
ماژول mod_pagespeed از کتابخانه معروف Google Page Speed برای انتخاب بهترین راهکار برای افزایش سرعت سایت شما به صورت خودکار و بدون نیاز به تغییر در محتوای صفحات سایت استفاده می‌کند
از جمله مزایایی که نصب به همراه دارد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
Image optimization, compression, and resizing
CSS & JavaScript concatenation, minification, and inlining
Cache extension, domain sharding, and domain rewriting
Deferred loading of JavaScript and image resources
این مد باعث بهبود سئو صفحات و همچنین افزایش سرعت بارگذاری می شود و هاستینگهای بزرگ دنیا نظیر GoDaddy ، GoDaddy ، DreamHost ازین ماژول در سرورهایی که وب سرور اپاچی دارند استفاده میکنند.
برای نصب mod_pagespeed دستورات زیر را وارد میکنیم :
[php]
cd /root
rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm
yum install at wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm -y
[/php]
سپس فایل زیر را ویرایش میکنیم :
/etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
و مقدار زیر را در ان اضافه میکنیم:
[php]
#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf
[/php]
همچنین فایل /etc/httpd/conf/httpd.conf ویرایش میکنیم و # سمت راست را از دو عبارت زیر بر می داریم:
[php]
Deflate module settings
Include conf/extra/httpd-deflate.conf
[/php]
در پایان وب سرور را ریستارت میکنیم.
با استفاده از دستور زیر می توانید از صحت فعال بودن mod_pagespeed در سرور خود آگاه شوید:
[php]
apachectl -t -D DUMP_MODULES
[/php]
که مقدار زیر را نمایش می دهد:
[php]
core_module (static)
authn_file_module (static)
authn_dbm_module (static)
authn_anon_module (static)
authn_dbd_module (static)
authn_socache_module (static)
authn_core_module (static)
authz_host_module (static)
authz_groupfile_module (static)
authz_user_module (static)
authz_dbm_module (static)
authz_owner_module (static)
authz_dbd_module (static)
authz_core_module (static)
access_compat_module (static)
auth_basic_module (static)
auth_form_module (static)
auth_digest_module (static)
allowmethods_module (static)
file_cache_module (static)
cache_module (static)
cache_disk_module (static)
socache_shmcb_module (static)
socache_dbm_module (static)
socache_memcache_module (static)
so_module (static)
dbd_module (static)
dumpio_module (static)
buffer_module (static)
ratelimit_module (static)
reqtimeout_module (static)
ext_filter_module (static)
request_module (static)
include_module (static)
filter_module (static)
substitute_module (static)
sed_module (static)
deflate_module (static)
http_module (static)
mime_module (static)
log_config_module (static)
log_debug_module (static)
logio_module (static)
env_module (static)
expires_module (static)
headers_module (static)
unique_id_module (static)
setenvif_module (static)
version_module (static)
remoteip_module (static)
proxy_module (static)
proxy_connect_module (static)
proxy_ftp_module (static)
proxy_http_module (static)
proxy_fcgi_module (static)
proxy_scgi_module (static)
proxy_ajp_module (static)
proxy_balancer_module (static)
proxy_express_module (static)
session_module (static)
session_cookie_module (static)
session_dbd_module (static)
slotmem_shm_module (static)
ssl_module (static)
lbmethod_byrequests_module (static)
lbmethod_bytraffic_module (static)
lbmethod_bybusyness_module (static)
lbmethod_heartbeat_module (static)
unixd_module (static)
dav_module (static)
status_module (static)
autoindex_module (static)
info_module (static)
suexec_module (static)
cgi_module (static)
dav_fs_module (static)
dav_lock_module (static)
vhost_alias_module (static)
negotiation_module (static)
dir_module (static)
actions_module (static)
speling_module (static)
userdir_module (static)
alias_module (static)
rewrite_module (static)
mpm_prefork_module (shared)
php5_module (shared)
pagespeed_module (shared)
[/php]
برای غیر فعال کردن در سرور از دستور زیر استفاده کنید:
[php]
ModPagespeed off
[/php]
و برای فعالسازی مجدد:
[php]
ModPagespeed on
[/php]

مطالب مرتبط

نظر شما