وردپرس ۴.۶.۱ منتشر شد

نوشته شده توسط: محمد

بیش از دویست‌هزار نفر در سراسر دنیا از وردپرس فارسی برای برپا کردن سایتهای خود استفاده می‌کنند که اکثرا در ایران هستند.
امروز وردپرس به نسخه ۴.۶.۱ ارتقا داده شد ، اگه سایت وردپرس دارین سریعا نسبت به ارتقا نسخه وردپرسیتون اقدام کنین.
wordpress-bg-medblue
قبلا در مقاله زیر تفاوتهای وردپرس ۴.۶ با نسخه های قبلی را مطالعه کرده بودیم :
وردپرس ۴.۶
در وردپرس نسخه ۴.۶.۱  دو آسیب پذیری امنیتی  که در ورزن ۴.۶ و نسخه های قبل تر وجود داشت رفع شد.
یک آسیپ پذیری مربوط به  cross-site scripting  و آسیب پذیری بعدی مربوط به path traversal بود که توسط دومیلینک شیلینگ از بچه های تیم امنیت وردپرس گزارش شد.
همچنین ۱۵ باگ زیر نسبت به نسخه قبلی ۴.۶ در این نسخه بصورت کامل رفع شد:
[php]
Bootstrap/Load
#۳۷۶۸۰ – PHP Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons
Database
#۳۷۶۸۳ – $collate and $charset can be undefined in wpdb::init_charset()
#۳۷۶۸۹ – Issues with utf8mb4 collation and the 4.6 update
Editor
#۳۷۶۹۰ – Backspace causes jumping
Email
#۳۷۷۳۶ – Emails fail on certain server setups
External Libraries
#۳۷۷۰۰ – Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons (Requests library)
#۳۷۷۲۰ – The minified version of the Masonry shim was not updated in #37666 (Masonry library)
HTTP API
#۳۷۷۳۳ – cURL error 3: malformed for remote requests
#۳۷۷۶۸ – HTTP API no longer accepts integer and float values for the cookies argument
Post Thumbnails
#۳۷۶۹۷ – Strange behavior with thumbnails on preview in 4.6
Script Loader
#۳۷۸۰۰ – Close “link rel” dns-prefetch tag
Taxonomy
#۳۷۷۲۱ – Improve error handling of is_object_in_term in taxonomy.php
Themes
#۳۷۷۵۵ – Visual Editor: Weird unicode (Vietnamese) characters display on WordPress 4.6
TinyMCE
#۳۷۷۶۰ – Problem with RTL
Upgrade/Install
#۳۷۷۳۱ – Infinite loop in _wp_json_sanity_check() during plugin install
[/php]
دانلود وردپرس ۴.۶.۱ با فرمت zip

دانلود وردپرس ۴.۶.۱ با فرمت tar.gz

برای بروز رسانی وردپرس به نسخه ۴.۶.۱ به مدیریت سایت وارد بشین و از قسمت پیشخوان ، بروز رسانی ها ، اقدام به بروز رسانی وردپرس خودتون کنین

هاست وردپرس

wordpress

 

مطالب مرتبط

نظر شما