دسترسی به ایمیل از طریق ادرس webmail.domain.com

نوشته شده توسط: محمد

دسترسی ایمیل از طریق ادرس webmail.domain.com
در سرورهای دایرکت ادمینی بصورت پیشفرض برای دسترسی به وبمیل باید از ادرس زیر استفاده کنید:
domain.com/webmail
webmail
بسیاری از مشتریان تمایل دارند از طریق webmail.domain.com به وبمیل سایت خود دسترسی داشته باشند.
برای این منظور دستورات زیر را در سرور دایرکت ادمین وارد میکنیم:
[php]
cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host2.conf custom
cd custom
[/php]
سپس خطوط زیر را به انتهای فایل virtual_host2.conf اضافه کنید:
[php]
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
ServerName webmail.|DOMAIN|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot /var/www/html/roundcube
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</VirtualHost>
[/php]
اگر نرم افزار اصلی سرور شما roundcube است از roundcube در خط چهارم استفاده کنید.
فایل را ذخیره کنید و سپس دستورات زیر را وارد کنید:
[php]
echo “action=rewrite&value=httpd” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
[/php]
سپس دستورات زیر را وارد کنید:
[php]
cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo “webmail=|IP|” >> dns_a.conf
[/php]
در اینصورت هر دامنه ی جدیدی که در سرور ایجاد شود رکورد webmail نیز ایجاد می شود ، بنابراین اگر قبلا برای دامنه ای روی سرور هاست ایجاد نموده اید ، باید بصورت دستی رکورد webmail را برای این دمنه اضافه کنید.
در صورتیکه تمایل داشتید می توانید از هماران بخش پشتیبانی میهن هاستینگ برای این درخواست استفاده کنید.
همینطور اگه آموزش مورد استفادتون بود در بخش نظرات اعلام کنید.

مطالب مرتبط

نظر شما