فعالسازی exif در دایرکت ادمین

نوشته شده توسط: محمد

آموزش فعالسازی exif در دایرکت ادمین
exif
در مسیر زیر:
[php]
/usr/local/directadmin/custombuild/
[/php]
فایل زیر را ویرایش میکنیم
[php]
configure/ap2/configure.php56
[/php]
متناسب با نسخه php باید فایل مورد نظر را ویرایش کنید.
مقدار زیر را به این فایل اضافه کنید:
[php]
–enable-exif
[/php]
سپس دستورات زیر را وارد کنید:
[php]
./build php n
service httpd restart
[/php]

مطالب مرتبط

نظر شما