Unable to establish a PHP session

نوشته شده توسط: محمد

گاهی هنگام اتصال با phpmyadmin در cpanel با این خطا موجه می شویم.
دو حالت دارد یا دسترسی /tmp تنظیم نیست، شما اگر مدیر سرور هستید باید از طریق ssh با دستور زیر:
chmod 1777 /tmp
پرمیژن این فایل را تنظیم کنید.
حالت ۲ ممکن است حجم هاست پر شده باشد.
 

مطالب مرتبط

نظر شما