رفع خطا در phpmyadmin

نوشته شده توسط: محمد

یکی از خطاهایی که در مشاهده phpmyadmin بعد از ارتقا php در سرور ممکن هست مدیران سرور باهاش برخورد کنن خطای زیر هست:
 
phpMyAdmin – Error Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.
 
 
phpmyadminerror
برای رفع این مشکل در سرور  دایرکت ادمینی دستورات زیر را در محیط ssh وارد کنید.
[php]
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build rewrite_confs
[/php]
 

مطالب مرتبط

نظر شما